Al-Quran Al-Karim, Amazing (33 Panduan Al-Quran untuk Hidup)

For your sizing reference:

image of qurans

$88.60

2 in stock

Al-Quran Al-Karim, Amazing (33 Panduan Al-Quran untuk Hidup)

Amazing Terjemahan perkata 33 panduan Al-Quran untuk Hidup Anda

Excerpt pg 628
Riyadus Salihin:

Daripada Ibnu Abbas r.a, dia berkata, “Cukuplah Allah menjadi Penolong Kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. ‘ adalah ucapan ibrahim a.s ketika dilemparkan ke api. Juga ucapkan oleh Nabi SAW ketika orang-orang kafir berkata,’Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh itu, takutlah kepada mereka,’ maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah menjadi adalah sebaik-baik Pelindung.'” ( Hadis Riwayat Al-Bukhari-Muslim).

Hadis di atas memberikan beberapa pelajaran:
a) Keutamaan tawakal kepada Allah, terlebih lagi dalam keadaan ditindas
b) Mengikuti jejak para Nabi dan orang – orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa dan tawakal.

( Dr Mustafa Said Al-Khin, Nuzhatul Mutaqina Syarhu Riyadus Salihin, Juz 1, 1407H/1987 M:110-111 )

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Al-Quran Al-Karim, Amazing (33 Panduan Al-Quran untuk Hidup)”